Viete odlíšiť finančného poradcu od finančného agenta?
24. 03. 2023

Viete odlíšiť finančného poradcu od finančného agenta?

To, že peniaze ležiace na účte, alebo ako sa ľudovo hovorí pod vankúšom znamená, že strácajú na hodnote, už asi dávno viete. Ako však s financiami narábať tak, aby zbytočne neležali bokom, ale aby zarábali? Viete si vyhodnotiť, ktorá hypotéka je pre vás najvýhodnejšia? Pýtate sa, či sa vám oplatí sporiť? Aj na tieto otázky vám bude vedieť odpovedať a poradiť to najvhodnejšie riešenie špecialista, ktorý sa financiami zaoberá. Ako však rozlíšiť posty špecialistov, ktorými sú finančný agent a finančný poradca? 

Finančný agent je platený z provízií

Finančný agent je typ špecialistu, ktorého činnosť a práca je závislá na spolupráci s finančnou inštitúciou. Za finančnú inštitúciu sa považuje napríklad banka, poisťovňa či obchodník s cennými papiermi a podobne. Finančný agent vám ponúkne určité riešenia a služby na správu financií a pokiaľ sa rozhodnete využiť niektoré z jeho ponúkaných riešení, administratívne zastreší uzatvorenie zmlúv a potrebných náležitostí. Môže ním byť napríklad aj osoba, ktorá sprostredkováva doplnkové poistenie. 

Rozlišujeme však viacero typov finančných agentov, podľa toho, ako sa člení ich partnerská spolupráca s finančnými inštitúciami. Ide o samostatných finančných agentov, ktorí s finančnými inštitúciami spolupracujú na priamo, ďalej poznáme viazaných finančných agentov, ktorých spolupráca sa obmedzuje len na jednu finančnú inštitúciu a v prípade podriadených finančných agentov je spolupráca obmedzená na spoluprácu len s jedným samostatným finančným agentom, ktorý má uzatvorené zmluvy s viacerými spomínanými finančnými inštitúciami.

Úlohou finančného agenta je vybrať pre vás najvhodnejší produkt z ponuky, porovnaním podobných produktov z rôznych inštitúcií. Finančný agent je totiž platený vo forme provízií, ktoré získava ako odmenu za sprostredkovanie, z konkrétnej inštitúcie, v ktorej vami vybraný produkt rieši, neplatíte mu priamo vy, ani sa nepremieta do konkrétnych nákladov vášho vybraného produktu. 

Finančný poradca by mal mať vyššiu úroveň odbornosti

Finančný poradca by vám mal vedieť poradiť, ako čo najlepšie naložiť s financiami a poradiť vám, ktorý produkt či služba je pre vás najvýhodnejším riešením. To znamená, že by mal mať celkový prehľad o aktuálnych produktoch na trhu a vedieť pripraviť aj osobný finančný plán. Finančný poradca nedostáva žiadnu províziu od finančných inštitúcií, za svoje služby je platený priamo klientom.

Obidva typy špecialistov musia byť po posúdení a splnení podmienok registrovaní v osobitnom registri Národnej banky Slovenska. Ten sa člení podľa špecializácií agentov a poradcov na oblasť poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia. Do podregistra poskytovania úverov spadajú aj úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery.

Kto preberá zodpovednosť za škody?

Sú však finanční agenti a poradcovia zodpovední za prípadné škody? Odpoveď je áno, ale len v prípade, že porušia svoje povinnosti. To znamená napríklad neoprávnené obohatenie sa na úkor klienta. Ak sa však jedná napríklad o investície, ktoré sa spájajú s určitou mierou rizika, o ktorej vás vopred informujú, za spôsobené škody a straty v tomto prípade nezodpovedajú. Finanční agenti aj poradcovia sú však pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti riadne povinne poistení a táto skutočnosť je zaznamenaná aj v registri Národnej banky Slovenska.

Ak teda stále váhate nad tým, ako naložiť so svojimi financiami, skúste sa obrátiť na odborníkov, ktorí majú s finančným trhom skúsenosti a poradia vám čo najlepšie riešenie.

Marta Filová
Autor: Marta Filová

Som hypotekárnou špecialistkou a svojou prácou veľmi rada dennodenne pomáham svojim klientom znižovať splátky na existujúcich úveroch, spájať ich do jedného výhodnejšieho, alebo získavať pre klientov, ktorí, chcú, môžu a potrebujú úvery na čokoľvek, ale hlavne na financovanie bývania za najlepších možných finančných podmienok z ktorejkoľvek pre nich vhodnej banky.

Mojim zámerom pri každom klientovi je, pozrieť sa na to, čo z finančných produktov platí, čo sa týka rôznych poistení, keď za to platiť musí, aby platil čo najmenej a keď za niečo platiť nemusí, aby neplatil vôbec.

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Ako na hypotéku a prečo?

spracovaním osobných údajov